Dil Değiştirici TR

Droplet Dijital PCR
DNA' nın çoğaltılmasının ardından, Droplet Generator ile çoğaltılmış her bir DNA parçası damlacık içine alınır. Daha sonra Droplet Readera yüklenerek hedef DNA ve RNA her bir damlacığın lazer ışığından geçirilerek okutulmasıyla tespiti yapılır.
Thermal Cycler
Örneklerden elde edilen DNA' nın çoğaltılması işlemini gerçekleştirir. Cihazın üzerinde bulunan dokunmatik ekran sayesinde döngü sayısı ve her döngüdeki süre ve sıcaklık ayarlaması yapılabilir. Oluşan PCR ürünlerini görüntülemek için elektroforez sistemine geçilir.
Real Time PCR
Floresan boyalar kullanılarak gerçek zamanlı olarak DNA' nın belirlenmesi ve miktarının ölçülmesi esasına dayanır. Floresan sinyali PCR ürün miktarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016