Dil Değiştirici TR

Gıdaların Duyusal Olarak Değerlendirilmesi ile Gıda Firmalarının Tüketici Beklentilerini Geliştirmesi Amacıyla Kullanılmaktadır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016