Dil Değiştirici TR

Tempo Filler & Reader (Mikroorganizma Sayım Cihazı)
Sayılabilen mikroorganizmalar: Toplam aerobik sayım, Bacillus Cereus sayımı Toplam Enterobacteriacea Toplam Koliform Koliform E. coli Toplam laktik asit bakterisi Toplam Staphylococcus Toplam Maya ve Küf (beraber)
Mini Vidas (Gıda Patojenleri Mikroorganizma Tespit Cihazı)
Gıda patojenlerinde var-yok analizi yapar. Tespit edilebilen mikroorganizmalar:. Campylobacter. E. coli O157: H7. Listeria monocytogenes. Listeria spp. & L. monocytogenes. Listeria spp.. Salmonella. Staphylococcus.
Vitec 2 Compact (Bakteri-Maya Tanımlama ve Antibiyogram Cihazı)
Bakterilerin ve mayaların tanımlanması ile önemli bakterilerin duyarlılık testlerine (Antibiyogram testi) yönelik kullanılmaktadır. Tanımlanabilen mikroorganizmalar: Gram pozitif Gram negatif Mayalar Bacillus (Gram pozitif spor oluşturan basil) Anaerob bakteriler (Clostridium cinsi bakteriler)
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016