Dil Değiştirici TR

Maldı Tof/Tof
Bilinen geleneksel MALDİ uygulamalarının (Güvenilir ve ayrıntılı protein/peptid karakterizasyonu, ve polimer analizi) yanısıra, yüksek çözünürlüklü MALDI Doku Görüntüleme, glikan analizi ve yüksek verimli MALDI Biotyper mikrobiyal kimlik tanısı yapılmaktadır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016