Dil Değiştirici TR

100 KN Kapasitede Cihaz ile Çekme, 3 Nokta Eğme, 4 Nokta Eğme, Yorulma Çatlağı İlerlemesi, Kırılma Tokluğu gibi Statik ve Dinamik Mekanik Testler Yapılmaktadır. (ASTM 647, ASTM 466 ve ASTM 1290 standartlarında)
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016