Dil Değiştirici TR

Fermentör Bioreactor
Cihaz geniş yelpazede hücre büyüme çalışmalarında uygulama kolaylığı sağlar. Sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, destekleyici pompa, köpük engelleyici ve karıştırıcı koşulları kontrol edilerek çalışma yapılabilir. Cihaz fermentasyon ve hücre kültürü işlemlerinde kullanılabilir.
NGC Kromatografi Cihazı
Düşük ve Orta Basınç Kromatografi Prensibi Kullanılarak Protein, Enzim ve Peptit Saflaştırılması işlemleri yapılır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016