PCR ÇALIŞMALARI PCR STUDIES TL $
Thermal Cycler Gradient PCR Thermal Cycler Gradient PCR 40  
Jel/Membran Görüntüleme Gel / Membrane Imaging 15  
PCR ÇALIŞMA PAKETİ (1-9 örnek)
PCR ile çoğaltma + Agaroz Jel Elektroforez
+ Görüntüleme
PCR WORK PACKAGE (1-9 examples)
PCR Replication + Agarose Jel Elektrophoresis
+ Imaging
250  
*Real Time PCR *Real Time PCR 40  
*DDPCR (PCR Çoğaltma+ Droplet İşaretleyici
+ Droplet Okuyucu)
DDPCR (PCR Amplification + Droplet Marker
+ Droplet Reader)
200  
* PCR çalışmalarında kullanılacak "primer" ve "proplar" müşteri tarafından sağlanır.
* PCR will be used in connection with "primer" and "probe" is provided by the customer.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016