Üniversitelere %50  indirim uygulanır. / 50% discount is applied to universities

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanır. / 20% discount is applied to public instituations and organizations

Özel işletmelere %10 indirim uygulanır. / 10% discount is applied to the Private Institutions.

Numune hazırlama, Metot geliştirme ve AR-GE çalışmaları için merkez ile görüşülmelidir. / Sample preparation, method development and R&D activities should be discussed with the center administration.

Protokollere dayalı analizlerde özel şartlar uygulanabilir, ancak protokollerde belirlenen analizlere uygulanan indirim diğer indirimleri kapsamaz. / Authority within the protocols to be done with organizations and businesses, special rates applicable depending on the scope.

Merkez yönetim kurulu kararı ile fiyatlar ve indirim oranları değiştirilebilir. / With the decision of the Centre Administration, board price and discount rates are subject to change.

Analiz ücretlerine %18 KDV dahil değildir. / %18 Taxes are not included in the prices.

Yurtdışından gelecek Analiz taleplerinde $ fiyatı üzerinden fatura kesilir. / Analysis of the demand coming from abroad are billed over $ prices.

     Ödemenin yapılacağı Hesap bilgileri; / Account Information
     AİBU Döner Sermayesi,
     Ziraat Bankası, Bolu Şubesi / Ziraat Bank Bolu Department
     IBAN No: TR93 0001 0025 6447 0347 74 5015

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016