NÜKLEER MANYETİK REZONANS
(NMR) ANALİZLERİ
NUKLEAR MAGNETIC RESONANS
(NMR) ANALYSIS
TL
ÖNERİLEN ÇÖZÜCÜLÜ FİYAT
$
1H (Proton) Spektrumu 1H (Proton) Spectrum 70  
D2O-Değiştirme Spektrumu D2O-Exchange-Spectrum 70  
13C (Decoupled) Spektrumu
(3 saate kadar)
13C (Decoupled) Spectrum
(Up to 3 Hours)
90  
13C (Coupled) Spektrumu
(3 saate kadar)
13C (Coupled) Spectrum
(Up to 3 Hours)
90  
13C DEPT Spektrumu
(13C ile birlikte) (3 saate kadar)
13C DEPT Spectrum
(With 13C ) (Up to 3 Hours)
90  
Tüm 13C ler ve DEPT
(Max. 12 saat)
All 13C 's and DEPT
(Max. 12 Hours)
300  
NOESY-2D Spektrumu NOESY-2D Spectrum 120  
APT Spektrumu APT Spectrum 100  
COSY-2D Spektrumu COSY-2D Spectrum 100  
TOCSY-2D Spektrumu TOCSY-2D Spectrum 170  
31P Spektrumu 31P Spectrum 120  
13F Spektrumu 13F Spectrum 120  
15N Spektrumu 15N Spectrum 150  

11B Spektrumu - LABORATUVARIMZDA GEÇİCİ SÜRE

KUVARS TÜP BULUNMAMAKTADIR.

11B Spectrum - FOR A TEMPORARY TIME THERE ARE NO

QUARTZ TUBES IN THE LABORATORY.

120  
DMSO-D6 ve CDCl3 çözücüleri dışındaki çözücüler müşteri tarafından karşılanır. Çözücü müşteri tarafından karşılandığı takdirde numune başına 10 TL indirim uygulanır. Bileşiğin hangi çözücüde çözüneceği müşteri tarafından belirtilmelidir.
The solvents except DMSO-D6 and CDCl3 are received by customers. If solvents received by the customer, $ 10 discount is applied per sample. The compound in solvents which will dissolve in the solvent must be specified by the customer.

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016