NGC ÇALIŞMALARI
(PROTEİN SAFLAŞTIRMASI)
NGC STDIES
(PROTEIN PURIFICATION)
TL $
Jel Filtrasyon Kromatografisi Gel Filtration Chromatography 250  
İyon Değiştirici Kromatografisia Ion Exchange Chromatography 250  
*Affinite Kromatografisi *Affinity Chromatography 200  
Metot Geliştirme Method Development **  
* Affinite Ligand ve Kolonu Müşteri Tarafından Sağlanır.
* Affinity Ligand and Column is Provided by the Customer.
** Fiyat Merkezimizle Görüşülerek Belirlenecektir.
** Price will be Determined in Consultation with our Center.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016