MALDİ TOF/TOF

(KÜTLE SPEKTROMETRESİ)

MALDİ TOF/TOF

(MASS SPECTROMETER)

TL $
Proteomiks/genomiks Çalışmalar Proteomics / Genomics Studies 280  

MALDI-TOF/TOF MS Biotyper ile yapılan bakteri ve maya tanımlama analizleri

aşağıdaki gibi kademeli olarak ücretlendirilmiştir.

 Örnek Sayısı  Bir Örnek Analiz Ücreti  (TL, KDV Hariç)
1-20 80,00
1-40 50,00
1-60 40,00
1-80 35,00
1-120 30,00
1-240 25,00
1-384 20,00
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016