GC-MS ANALİZLERİ GC-MS ANALYSIS TL $
GC-MS Kalitatif Analizi Qualitative GC-MS Analysis 100  
*GC-MS Kantitatif Analizi Quantitative GC-MS Analysis 120*  
Numune Hazırlama Sample Preparation 40 - 350 Numune  
**Metot Geliştirme **Method Development **  
GC-MS Head-Space Kalitatif Qualitative GC-MS Head Space 110  
GC-MS Head-Space Kantitatif Quantitative GC-MS Head Space 120  
GC-MS Termal Desorber GC-MS Thermal Desorber 50  
Kütüphane Tarama Library Screening 70  
* Standartlar, müşteri tarafından temin edilecektir..
* The standards will be supplied by the customer.
** İstenen analit/analitlere göre fiyat değişebilir, fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.
** Prices may vary according to the desired analyte / analytes , our price will be determined by Center Consultation.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016