Birimimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

 Üniversitemiz Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından  7-9 Ekim 2019 tarihleri arasında “II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu”  Üniversitemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haccettepe Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımlarıyla  başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

Üç gün süren kursun ilk gününde Öğr. Görevlisi Dr. Bahram SARKARATİ U-HPLC Teorik ve Uygulama Eğitimi'ni, ikinci gününde Öğr. Görevlisi Dr. Hatice KARADENİZ İyon Kromatografisi Teorik ve Uygulama Eğitimi'ni, üçüncü günde ise Öğr. Görevlisi Dr. Sanaz LAKESTANİ Gaz Kromatografisi Eğitimi'ni gerçekleştirmişlerdir.

Kursun sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman tarafından kursiyerlere katılım belgeleri, eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016