Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

 

Moleküler Genetik Kursu Yoğun Katılımla Tamamlandı

Üniversitemiz Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Teorik ve Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu Aksaray Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Düzce Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi ve Veritas Tekstil gibi kamu ve özel sektörden biyoteknoloji, gıda, patoloji, sinirbilim, veterinerlik ve ziraat mühendisliği gibi farklı disiplinlerden 19 kursiyerin katılımıyla 09-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kurs kapsamında katılımcılara farklı kaynaklardan klasik ve kit yöntemi ile DNA izolasyonu, DNA'nın spektrofotometrik analizi, PCR’da çoğaltım, agaroz jel elektroforezi, jel görüntüleme ve yorumlama, PCR ürününün jelden kesimi ve sekansa hazırlanması, sekans datasının MEGA 7 programı ile işlenmesi, NCBI-BLAST analizi,  MEGA 7 programı ile filogenetik analiz konularında teorik dersler verildi ve laboratuvar uygulamaları bire bir yaptırıldı.

Yoğun geçen 3 günlük kurs programında eğitmen olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Bayraktar ve Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim Üyesi ve Merkezimiz Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Göksel Özer’in görev aldı.

Kursun sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Ayaz ve Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ile Merkez Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakır tarafından kursiyerlere katılım belgeleri, kursun düzenlenmesinde emeği geçen eğitmenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016