Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Tıp Fakültesi Doktora Özel Öğrencisi Jale Bağcı "Nanotechnology and Neuroscience" isimli ön hazırlık sunumunu, Dr. Esra Mutlu mentörlüğünde, merkezimizde, üniversite öğretim üyelerimize gerçekleştirmiştir. 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016