CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ INSTRUMENT USAGE FEES TL $
Fermentör Kurulum Ücreti Fermentor Setup Fee 400  
Fermentör (1 saat) Fermentor (1 hour) 30  
Döner Buharlaştırıcı (1 saat) Rotary Evaporator (1 hour) 10  
İnkübatör (1 gün) Incubator (1 day) 20  
Etüv kullanımı (1 gün) Oven Usage (1 day) 20  
Kül Fırın Kullanımı (1 saat) Furnace Usage(1 hour) 20  
Ultra Santrifüj (400.000xg) (1 saat) Ultra Centrifuge (1 hour) 75  
Soğutmalı Santrifüj (1 saat) High Speed Refrigerated
Centrifuge (1 hour)
50  
Floresan Işık Mikroskopu
Görüntüleme ( 1 saat)
Flouresan Lightning Microscope
Imaging (1 hour)
50  
Işık mikroskobu
görüntüleme ( 1 saat)
Lightning Microscope
Imaging (1 hour)
20  
Stereo mikroskobu
görüntüleme ( 1 saat)
Stereo Microscope
Imaging (1 hour)
20  
Otoklav (121 0C / 15 dakika) Autoclave (121 0C / 15 minutes) 20 / Süreç 10 / Process
Deiyonize Su (1 Lt) Deionized Water(1 Lt) 2  
Saf Su (1 Lt) Pure Water (1 Lt) 8  

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016