ÇEKME VE SERTLİK
ANALİZLERİ
PULLING AND HARDENING
ANALYSIS
TL $
*Çekme Deneyi *Pulling Experiment 100  
*Basma Deneyi *Pressing Experiment 10  
*Yorulma Deneyi *Frazzle Experiment 250 / Gün  
3 Nokta Eğme Deneyi 3 Point Bending Test 100  
4 Nokta Eğme Deneyi 4 Point Bending Test 100  
Yorulma Çatlak İlerleme Deneyi Frazzle Crack Growth Experiment 50 / Saat  
SERTLİK CİHAZI HARDENING INSTRUMENT TL $
Mikro Sertlik Deneyi ve Görüntüleme Micro Hardening Experiment and View 50  
* Özel sıcaklık koşullarında (-80 0C ve 250 0C) yapılan deneyler için %50 fiyat artışı uygulanır.
* 50% price increase is applied for experiments at special temperature conditions (-80 0C ve 250 0C)
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016