Dil Değiştirici TR

1) İstenilen analizin kodları, kullanılan/kullanılacak döteryümlü çözücünün adı kurumumuzdan talep edilecek analiz talep formunun üzerine yazılmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.

2) Kurumumuza NMR tüpünde gönderilen örneklerde 0.70 mL uygun döteryümlü çözelti içermelidir ve isimlendirmesi cam kalemiyle NMR tüpünün üst kısmına etiketsiz yapılmalıdır. Kurumumuza NMR tüpünde gönderilmeyen örneklerde isimlendirme kurşun kalemle etiket üzerine yazılarak yapılmalı ve en az 0.80 mL döteryumlu çözelti içermelidir. Çözücü kurumumuzdan talep ediliyorsa bu analiz talep formunda "Çözücüler kurumunuzdan talep edilmektedir."  ibaresi içermelidir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016