Dil Değiştirici TR

Staj başvuru formu için tıklayınız.

 

Stajyer Kabul Esasları

1. Staj başvuruları için son başvuru tarihi ilgili yılın Mayıs ayının ikinci haftası son iş günüdür.

2. Staj süresi ilgili yılın 01 Haziran-30 Eylül tarihleri arasındadır.

3. Staj süresi 15 iş gününden az 45 iş gününden fazla olamaz.

4. İlan edilen staj dönemleri haricinde yapılan staj başvuruları kabul edilmez.

5. Stajyer öğrenci seçim kriterleri aşağıdaki şekildedir:

    a. Minimum CGPA 2.20/ 4.00 (lisans); 2.00/4.00 (ön lisans) olmalıdır.

    b. Başvurular adayların  transkript notları esas alarak değerlendirilecektir. Eşit şartlardaki adaylarda başvuru tarihi esas alınacaktır.

    c. BAİBÜ öğrencilerine öncelik tanınmaktadır. Boş kontenjan kalması durumunda diğer üniversitelerden gelen başvurular

    değerlendirilecektir.

    d. Yaz döneminde kabul edilecek stajyer sayısı en fazla 6 lisans ve 3 ön lisanstır.

    e. Üniversitelerin, fen, mühendislik, ziraat ve veteriner vb. teknik alanlarında öğrenim görmekte

        olan en az 3. sınıf öğrencileri staj için başvuruda bulunabilirler.

6. Stajyer öğrenciler Pazartesi-Cuma günleri dâhil olmak üzere haftada 5 iş günü (08.30-12.00 ve

    13.00-17.00 saatleri arasında) çalışırlar.

7. Staj yapacak öğrencilerin ferdi kaza sigortasına ait primleri, okuduğu üniversite tarafından 

    yapılır. “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” belgesini getirmeyen öğrenci staja başlatılmaz.

8. Başvuru sonuçları www.betum.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016