Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gcms
Kromatografi
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji Genetik
 
  2009 yılında başlanan araştırma merkezi kurulum projesine Kalkınma Bakanlığı tarafından destek sağlanmıştır. 2011 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesi içinde araştırma merkez binasının temeli, toplam 3350 metrekare kapalı alan üzerinde atılmış ve bina yapımı 2012 yılında tamamlanmıştır. 2013 yılında Araştırma merkezinin adı Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama Ve Araştırma Merkezi (BETUM) olarak belirlenmiştir. Personel ve cihaz alımları tamamlanan araştırma merkezi üniversitemiz döner sermayesi kapsamında hizmet vermeye başlamıştır. Araştırma merkezinde başta moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarı olmak üzere mikrobiyoloji laboratuvarları, gıda analiz ve duyusal analiz laboratuvarları, çevre laboratuvarları, kimya ve organik kimya laboratuvarları ve makine laboratuvarları bulunmaktadır. Elektrik-elektronik ve mikroişlemci laboratuvarlarının donanım kurulumu ise devam etmektedir. Araştırma merkezi üniversitemiz birimleri yanında diğer üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre de hizmet verilebilmektedir.
 
 
 
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016