Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

15

Şub

Tarihçe
 
Merkez, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2009-2012 yılları arasında desteklenmiş olan 2010K120390 numaralı, “Merkez Laboratuvarı” adlı altyapı projesinin amaçları doğrultusunda kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve yönetmelik gereği 22.02.2013 tarihinde müdür ataması yapılmıştır.
 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesi içinde araştırma merkez binasının temeli 2011 yılında toplam 3350 metrekare kapalı alan üzerinde atılmış ve bina yapımı 2012 yılında tamamlanmıştır. Araştırma merkezinin adı Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama Ve Araştırma Merkezi (BETUM) olarak belirlenmiştir. Personel ve cihaz alımları tamamlanan araştırma merkezi üniversitemiz döner sermayesi kapsamında hizmet vermeye başlamıştır. Araştırma merkezinde başta moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarı olmak üzere mikrobiyoloji laboratuvarları, gıda analiz ve duyusal analiz laboratuvarları, çevre laboratuvarları, kimya ve organik kimya laboratuvarları ve makine laboratuvarları bulunmaktadır. Elektrik-elektronik ve mikroişlemci laboratuvarlarının donanım kurulumu ise devam etmektedir. Araştırma merkezi Üniversitemiz birimleri yanında diğer üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre
hizmet verilmektedir.
 

 

 
 
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016