Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gcms
Kromatografi
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji Genetik

15

Şub

Özgörüş

Bilimsel araştırmalara yönelik olarak teknolojik alanda uygulama ve araştırma yapan kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan ileri düzeyde akademik ve üretime yönelik çalışmaların gerçekleşmesi için sürdürülebilir altyapı ile hizmet vermek; üniversite, kamu kurumları ve sanayi çevrelerinin ortaklaşa yürüteceği çalışmalara destek vererek ülke gelişmesine ve ekonomisine katkı sağlamaktır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016