Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

11

May

Özgörev
  • Temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,
  • Yaratıcı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Disiplinler arası ve/veya çok disiplinli bilimsel araştırmalara ve nitelikli araştırıcı beyin gücünün bir araya gelebilmesine imkân sağlamak,
  • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç duyabileceği deney, test ve Ar-Ge çalışmalarına imkan sağlamak, bu yolla üniversite-sanayi işbirliğinin önemli adımını oluşturmak,
  • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırıcılara çalışma imkanı sağlamak,
  • Uluslararası kuruluşlar, Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına çalışma ortamı hazırlamak,
  • Sağlayacağı ileri düzey araştırma olanaklarıyla, üniversitenin araştırıcı potansiyelinin nitelik ve nicelik yönünden gelişimine önemli katkı sağlamaktır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016