Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gcms
Kromatografi
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji Genetik

11

May

Özgörev
  • Temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,
  • Yaratıcı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Disiplinler arası ve/veya çok disiplinli bilimsel araştırmalara ve nitelikli araştırıcı beyin gücünün bir araya gelebilmesine imkân sağlamak,
  • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç duyabileceği deney, test ve Ar-Ge çalışmalarına imkan sağlamak, bu yolla üniversite-sanayi işbirliğinin önemli adımını oluşturmak,
  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırıcılara çalışma imkanı sağlamak,
  • Uluslararası kuruluşlar, Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına çalışma ortamı hazırlamak,
  • Sağlayacağı ileri düzey araştırma olanaklarıyla, üniversitenin araştırıcı potansiyelinin nitelik ve nicelik yönünden gelişimine önemli katkı sağlamaktır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016