Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gcms
Kromatografi
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji Genetik
Merkez, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2009-2012 yılları arasında desteklenmiş olan 2010K120390 numaralı, “Merkez Laboratuvarı” adlı altyapı projesinin amaçları doğrultusunda kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve yönetmelik gereği 22.02.2013 tarihinde müdür ataması yapılmıştır.
          Bu tarihten itibaren faaliyetlerine merkez yönetim kurulu kararları ile devam etmekte olan merkezin amaçları: 
  • Temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,
  • Yaratıcı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Disiplinler arası ve/veya çok disiplinli bilimsel araştırmalara ve nitelikli araştırıcı beyin gücünün bir araya gelebilmesine imkân sağlamak,
  • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç duyabileceği deney, test ve Ar-Ge çalışmalarına imkan sağlamak, bu yolla üniversite-sanayi işbirliğinin önemli adımını oluşturmak,
  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırıcılara çalışma imkanı sağlamak,
  • Uluslararası kuruluşlar, Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına çalışma ortamı hazırlamak,
  • Sağlayacağı ileri düzey araştırma olanaklarıyla, üniversitenin araştırıcı potansiyelinin nitelik ve nicelik yönünden gelişimine önemli katkı sağlamaktır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016