Pandemi Koşullarına Uygun Teorik ve Uygulumalı Moleküler Genetik Kursu Düzenlendi
Pandemi Koşullarına Uygun Teorik ve Uygulumalı Moleküler Genetik Kursu
Pandemi Koşullarına Uygun Teorik ve Uygulumalı Moleküler Genetik Kursu
Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Dil Değiştirici TR

Merkezimiz , Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Kalite koordinatörlüğü ve 2024- 2028 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ‘Paydaş Analizi Komisyonu’ iş birliğiyle Üniversitemizde “Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı” na katıldı.

Merkezimiz çalışanları Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANİ, Öğr. Gör. Dr. Hatice KARADENİZ, Biyolog Hatice KÜLKÖYLÜOĞLU  Üniversitemizde kurulmuş olan ve Rektörümüzün başkanlığını yürüttüğü Üniversite Paydaş Kurulu ve Eğitim-Öğretim birimleri Dekan/Müdürleri ve Araştırma Uygulama Merkezleri Müdürlükleri başkanlığında kurulmuş Akademik Birim Paydaş Danışma Kurullarında yer alan iç ve dış paydaşların katıldığı çalıştayda, üniversitemizde nitelikli eğitim ve araştırma projelerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016