Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETUM), Koronavirüs nedeniyle dezenfektanlara yoğun talebin olduğu bugünlerde, öğrenci ve personelin ihtiyacını karşılamak üzere dezenfektan üretti.

BAİBÜ, Covid-19 Danışma Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısında alınan kararlar kapsamında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman koordinasyonunda BETUM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Cevher Altuğ, Öğr. Gör. Dr. Hatice Karadeniz ve Eczacı Elif Gökçen Çaça’dan oluşan komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü’nün formülasyonuna uygun (Guide To Local Production: WHO-Recommended Handrub Formulations) dezenfektan üretimi gerçekleştirildi.

El ve cilt sağlığına ve kullanımına uygun dezenfektanlar, 1 ve 5 litrelik ambalajlar halinde hazırlanarak, Üniversitemizin merkez ve ilçe yerleşkelerindeki tüm birimlerine gönderildi. Dezenfektanlar giriş kapılarına yerleştirilen dispenserler ile personellerin kullanımına sunuldu.

Birimlere birim amirlerinin kontrolünde ve imzalı şekilde verilecektir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016