Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü  öğretim üyelerinden Doç.Dr. Öznur DEMİR ORDU  CHEM326 Organic Spectroscopy  dersi kapsamında, ders içeriğinde olan NMR, GC-MS ve MALDI-TOF  cihazlarının çalışma prensiplerinin yerinde gösterilebilmesi için  30 Aralık 2019 saat 10:00'da öğrencileriyle birlikte teknik gezi düzenlemiştir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016