Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

''Yoğun Bakım Ünitesinde Uçucu Organik Bileşikler ve Biyoaeresollerin Seviyelerinin Belirlenmesi ve Hava Temizleme Cihazının Hava Kalitesi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi''  başlıklı proje kapanış sunumu Öğretim Görevlisi Dr. Sanaz LAKESTANİ tarafından yoğun bakım ünitesi personeli, enfeksiyon hastalıkları, tıbbi onkoloji, göğüs hastalıkları, cerrahi tıp bilimleri, çevre ve gıda mühendislisliği öğretim üyeleri ve ilgili personeller için BAİBÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi  başhekimlik seminer salonunda  gerçekleştirildi.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016